Slide background

Vi skaber vækst

Investeringsbureau

Mayday Invest A/S er et investeringsbureau med to fokusområder: små til mellemstore virksomheder samt iværksætter-virksomheder.

De små til mellemstore virksomheder kan være nogen, der står over for generationsskifte, virksomheder der søger nye investorer, virksomheder der vil internationaliseres eller virksomheder som står foran en gennemgribende turn-around.
Fælles for dem alle er, at de er inden for områderne detail, distribution, produktion, telekommunikation eller mobiltelefoni.

Vi investerer mere end penge

Mayday Invest A/S kan for disse virksomheder tilbyde ny kapital, kombineret med dygtig og kompetent viden via erfarne ressourcepersoner, som skaber værdi hos virksomhederne.

For alle porteføljeselskaber tilknyttet Mayday gælder det, at Mayday Invest A/S er medejer. Denne model sikrer, at det er i Mayday’s interesse at skabe mest mulig værdi i virksomhederne, da Mayday først tjener penge på porteføljevirksomheder, den dag de tjener penge og/eller er modne til salg.

Imakers

Iværksætter-virksomhederne er primært tilknyttet porteføljeselskabet Imakers. Her samarbejder man med iværksætteren eller opfinderen ud fra en no-cure, no-pay model og fastsætter klare mål for opstart af virksomheden og hvordan den skal udvikles til at blive markedsklar og siden en succes.

imakers logo